Vysokoteplotní tepelná čerpadla dokáží na rozdíl od těch nízkoteplotních ohřát vodu na 75°C. U některých výrobků uvádí výrobce až 80°C, ale reálnější je hodnota 75°C. V podstatě je k tomu využíváno dvoustupňové ohřívání, které si podrobněji popíšeme. První stupeň ohřeje vodu na klasických „nízkoteplotních“ 55°C, ta je po celou dobu udržována. V případě potřeby ale dokáže vodu ohřát až na požadovaných 75°C, zde se jedná o nárazový vyšší ohřev vody. Koncepce těchto vysokoteplotních tepelných čerpadel je řešena systémem vzduch/voda, proto je vhodná i do zástaveb, kde není mnoho prostoru na vrty.

Tepelné čerpadlo Daikin Altherma

Vybrat můžete také ze dvou dalších typů podle toho, jaké možnosti máte. Prvním z nich je venkovní, kdy je celý systém umístěn venku, kde probíhá ohřev, ohřátá voda je pak vedena do vnitřní kotelny. Není tak potřeba žádný velký vnitřní prostor pro zajištění vysokoteplotního tepelného čerpadla. Druhý systéme je umístěn přímo uvnitř budovy. Nasává studený vzduch zvenku, ohřeje se, své skupenské teplo předá vodě, a ochlazený je pomocí potrubí zase vypouštěn ven. Čerpadlo dokáže ohřát vodu na požadovaných 75°C i při venkovní teplotě -20 °C.

Tyto vysokoteplotní tepelná čerpadla jsou díky různým systémům umístění vhodná do již zhotovené zástavby, kde není přílišná možnost rozšiřovat objekt k potřebám vysokoteplotních tepelných čerpadel. Vysokoteplotní tepelná čerpadla se v posledních letech vyvíjejí, takže jsou stále kvalitnější a sofistikovanější. Většině domácností voda s 75°C stačí, takže se jedná o ideální a ekonomické řešení s rychlou návratností.