Tepelné čerpadlo je přístroj, který čerpá teplo z jednoho místa na druhé a to za nízkých nákladů. Obecně se s tepelnými čerpadly můžeme setkat v klimatizacích či ledničkách a mrazácích. Tepelná čerpadla se dají využívat také k vytápění menších a středních prostor, své využití tak mají v nízkoenergetických stavbách, které jsou v dnešní době velmi populární. Tepelné čerpadlo najdeme v každé desáté novostavbě. Ačkoli zůstává technologie od vynálezu těchto čerpadel stejná, v dnešní době je možné vyrobit mnohem účinnější, menší a tím pádem i výkonnější čerpadla za lepší cenu, než tomu bylo v minulosti. Je to způsobeno lepším materiálem, který se pro jejich výrobu používá a samozřejmě pokročilejšími technologiemi. Limitující je však jejich výkon, mají-li tepelná čerpadla zůstat ekonomická.

Tepelné čerpadlo

Tepelná čerpadla fungují systémem:

  • ZEMĚ / VODA – plocha
  • ZEMĚ / VODA – vrt
  • VZDUCH / VODA – venkovní vzduch
  • VZDUCH / VZDUCH
  • VODA / VODA – studny
  • ZEMĚ / VODA – vodní plocha
  • ZEMĚ / VODA – větrací vzduch

Nejčastějším typem tepelných čerpadel je systém země/voda a vzduch/voda.

Zdroj energie
Tepelná čerpadla využívají celkem tři různé druhy energií. První z nich je geotermální energie, tedy energie přímo ze země. Využívá se zejména v tepelných čerpadlech typu země/voda. Druhý typ energie se bere ze vzduchu, nejčastěji je pak využíván u čerpadel vzduch/voda případně vzduch/vzduch, který je znám z klimatizací. Posledním typem energie, je energie z vody. Ta je brána v podzemním vrtu a používá se u systémů voda/voda.

Jak vůbec tepelné čerpadlo funguje?
Nejčastěji se používá kompresorové tepelné čerpadlo, které pracuje na principu obráceného Carnotova cyklu. Co to znamená? Chladící médium je pomocí kompresoru stlačeno a později vpuštěno do kondenzátoru. Zde odevzdává medium své skupenské teplo a projde do výparníku, zde zase teplo příjme a celý cyklus se opakuje dokola.